0931.322.311

THỦ ĐỨC QUẬN 9 TP

Dự án thu phí xe ô tô vào trung tâm thành phố

UBND Tp.HCM đã có văn bản gửi các sở, ngành đồng ý chủ trương nghiên cứu lập đề xuất dự án “Thu phí sử dụng đường bộ đối với ôtô lưu thông vào trung tâm thành phố nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông”.

Theo đó, Thành phố đồng ý cho Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong được phép tự mình cân đối kinh phí để tiếp tục nghiên cứu đề án này, nhằm  đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Thời hạn lập và trình đề xuất dự án nhiều nhất là 3 tháng, kể từ ngày 4/4/2017.

Công văn của UBND Tp.HCM  đã nêu rõ, nếu đề xuất dự án không khả thi, không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hay quá thời hạn được giao mà chưa hoàn thành dự án, hay Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong không được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án thì coi như công ty này tự từ chối, không tham gia tiếp tục đầu tư kèm theo là tự chịu mọi khoản chi phí nghiên cứu đề xuất dự án đã thực hiện.
Ngoài ra, việc giao nghiên cứu lập đề xuất dự án không được ràng buộc chỉ định Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong làm nhà đầu tư thực hiện dự nên các nhà đầu tư khác vẫn có quyền tham gia nghiên cứu lập đề xuất dự án theo quy định.
án.
Thành phố sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án này theo đúng quy định hiện hành.

UBND Tp.HCM đã giao Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hỗ trợ và hướng dẫn Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong thực hiện các thủ tục theo đúng quy định trong quá trình nghiên cứu lập đề xuất dự án.

Sau khi đề xuất dự án được nghiên cứu hoàn thành, giao nộp, Tp.HCM sẽ mời các nhà khoa học chuyên ngành và các chuyên gia tham gia góp ý, chỉnh sữa nội dung đề xuất dự án để hoàn thiện trước khi thẩm định, phê duyệt.

Trước đó, năm 2011, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong đã từng nghiên cứu lập dự án thu phí ôtô vào trung tâm thành phố. Tuy nhiên, giải pháp này vấp phải sự phản đối của người dân và phải tạm dừng, không biết lần này thì sao đây.