0931.322.311

Hiển thị tất cả 5 kết quả

THUÊ XE

Thuê xe du lịch

Xe Hợp Đồng Thủ Đức

Hiệu xe:
TOYOTA
Đời xe:
2020
Kiểu xe:
07 chỗ
Giá thuê ngày:
liên hệ
Hiệu xe:
KIA
Đời xe:
2021
Kiểu xe:
07 chỗ
Màu xe:
THEO YÊU CẦU.
Giá thuê ngày:
liên hệ

Thuê xe du lịch

XE CANIVAL

Hiệu xe:
KIA
Đời xe:
2022
Kiểu xe:
07 chỗ
Màu xe:
THEO YÊU CẦU.
Giá thuê ngày:
liên hệ
Hiệu xe:
HYUNDAI
Đời xe:
2021
Kiểu xe:
04 chỗ
Màu xe:
THEO YÊU CẦU.
Giá thuê ngày:
liên hệ

Thuê xe du lịch

THUÊ XE 7 CHỔ

Hiệu xe:
TOYOTA
Đời xe:
2019
Kiểu xe:
07 chỗ
Giá thuê ngày:
liên hệ