Bảng giá thuê xe

Giá thuê xe đi Phan Thiết

*  Thuê xe 4 chỗ:   1.400k

*  Thuê xe 7 chỗ:   1.500k

*  Thuê xe 16 chỗ: 2.900k

*  Thuê xe 29 chỗ: 4.100k

*  Thuê xe 45 chỗ: 5.700k

Giá thuê xe đi Vũng Tàu

* Thuê xe 4 chỗ:   750k

* Thuê xe 7 chỗ:   850k

* Thuê xe 16 chỗ: 1.800k

* Thuê xe 29 chỗ: 3.100k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.700k

Giá thuê xe đi Tây Ninh

* Thuê xe 4 chỗ:   850k

* Thuê xe 7 chỗ:   1.000k

* Thuê xe 16 chỗ: 1.600k

* Thuê xe 29 chỗ: 2.700k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.400k

Giá thuê xe đi Cần Thơ

* Thuê xe 4 chỗ:   1.400k

* Thuê xe 7 chỗ:   1.500k

* Thuê xe 16 chỗ: 2.200k

* Thuê xe 29 chỗ: 3.300k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.900k

Giá thuê xe đi Bình Dương

* Thuê xe 4 chỗ:   650k

* Thuê xe 7 chỗ:   750k

* Thuê xe 16 chỗ: 1.350k

* Thuê xe 29 chỗ: 2.450k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.050k

Giá thuê xe đi Đồng Nai

* Thuê xe 4 chỗ:   750k

* Thuê xe 7 chỗ:   850k

* Thuê xe 16 chỗ: 1.650k

* Thuê xe 29 chỗ: 2.750k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.550k

Giá thuê xe đi Đà Lạt

* Thuê xe 4 chỗ:   2.700k

* Thuê xe 7 chỗ:   2.900k

* Thuê xe 16 chỗ: 4.400k

* Thuê xe 29 chỗ: 5.700k

* Thuê xe 45 chỗ: 7.300k

Giá thuê xe đi Nha Trang

* Thuê xe 4 chỗ:   3.700k

* Thuê xe 7 chỗ:   3.900k

* Thuê xe 16 chỗ: 5.900k

* Thuê xe 29 chỗ: 7.700k

* Thuê xe 45 chỗ: 8.900k

Giá thuê xe đi Bình Phước

* Thuê xe 4 chỗ:   950k

* Thuê xe 7 chỗ:   1.100k

* Thuê xe 16 chỗ: 1.750k

* Thuê xe 29 chỗ: 2.850k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.850k

Giá thuê xe đi Tiền Giang

* Thuê xe 4 chỗ:   1.000k

* Thuê xe 7 chỗ:   1.200k

* Thuê xe 16 chỗ: 1.800k

* Thuê xe 29 chỗ: 3.100k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.700k

Giá thuê xe đi Vĩnh Long

* Thuê xe 4 chỗ:   1.150k

* Thuê xe 7 chỗ:   1.300k

* Thuê xe 16 chỗ: 2.000k

* Thuê xe 29 chỗ: 3.200k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.800k

Giá thuê xe đi Long An

* Thuê xe 4 chỗ:   600k

* Thuê xe 7 chỗ:   750k

* Thuê xe 16 chỗ: 1.400k

* Thuê xe 29 chỗ: 2.600k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.100k

Giá thuê xe đi Bến Tre

* Thuê xe 4 chỗ:   9800k

* Thuê xe 7 chỗ:   1.000k

* Thuê xe 16 chỗ: 1.700k

* Thuê xe 29 chỗ: 2.800k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.600k

Giá thuê xe đi Đồng Tháp

* Thuê xe 4 chỗ:   1.350k

* Thuê xe 7 chỗ:   1.450k

* Thuê xe 16 chỗ: 2.150k

* Thuê xe 29 chỗ: 3.250k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.850k

Giá thuê xe đi Cà Mau

* Thuê xe 4 chỗ:   2.850k

* Thuê xe 7 chỗ:   2.950k

* Thuê xe 16 chỗ: 4.350k

* Thuê xe 29 chỗ: 5.750k

* Thuê xe 45 chỗ: 6.750k

Giá thuê xe đi Trà Vinh

* Thuê xe 4 chỗ:   1.200k

* Thuê xe 7 chỗ:   1.350k

* Thuê xe 16 chỗ: 2.050k

* Thuê xe 29 chỗ: 3.200k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.850k

Giá thuê xe đi Kiên Giang

* Thuê xe 4 chỗ:   2.200k

* Thuê xe 7 chỗ:   2.400k

* Thuê xe 16 chỗ: 3.400k

* Thuê xe 29 chỗ: 4.600k

* Thuê xe 45 chỗ: 6.400k

Giá thuê xe đi An Giang

* Thuê xe 4 chỗ:   2.350k

* Thuê xe 7 chỗ:   2.500k

* Thuê xe 16 chỗ: 3.800k

* Thuê xe 29 chỗ: 4.900k

* Thuê xe 45 chỗ: 6.600k

Giá thuê xe đi Bạc Liêu

* Thuê xe 4 chỗ:   2.400k

* Thuê xe 7 chỗ:   2.600k

* Thuê xe 16 chỗ: 3.900k

* Thuê xe 29 chỗ: 5.200k

* Thuê xe 45 chỗ: 6.700k

Giá thuê xe đi Sóc Trăng

* Thuê xe 4 chỗ:   2.000k

* Thuê xe 7 chỗ:   2.200k

* Thuê xe 16 chỗ: 3.200k

* Thuê xe 29 chỗ: 4.400k

* Thuê xe 45 chỗ: 6.200k

Giá thuê xe đi Hậu Giang

* Thuê xe 4 chỗ:   1.900k

* Thuê xe 7 chỗ:   2.100k

* Thuê xe 16 chỗ: 3.100k

* Thuê xe 29 chỗ: 4.300k

* Thuê xe 45 chỗ: 6.100k